28. november 2022  Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022